เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด

เวิลด์ เน็กซ์  ออโตเมชั่น เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เวิลด์ เน็กซ์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 56,000,000บาท จุดประสงค์การก่อตั้งเพื่อนำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออโตเมชั่นสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ใช้งานทั่วไปในราคาที่ถูกที่สุดและยุติธรรมแก่ผู้ใช้งาน

บริษัทในเครือ