MELSEC Series กับการควบคุมขึ้นไปอีกระดับ

MELSEC Series กับการควบคุมขึ้นไปอีกระดับ

MELSEC Series PLC Mitsubishi

MELSEC Series คือ PLC อีกหนึ่งรุ่นของ Mitsubishi เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบผู้ใช้งาน พร้อมด้วยข้อเสนอสำหรับระบบควบคุมในอนาคต อีกทั้งเป็นโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ PLC และระบบเครือข่ายที่หลากหลาย

สามารถแบ่งจำแนกตามขนาดการควบคุมได้ดังนี้

1. Medium- to large-scale control

- MELSEC iQ-R Series

MELSEC iQ-R Series

รูปที่ 1 MELSEC iQ-R Series

     เป็นตัวควบคุมอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมได้ programmable automation controller (PAC) รวมเอาระบบบัสความเร็วสูงที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตนด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องจักรที่เหนือกว่า

- MELSEC-Q Series

รูปที่ 2 MELSEC-Q Series

     เป็น series ที่มีการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานที่มีความรวดเร็วระดับนาโน ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเครื่องจักรได้มาก เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงช่วยควบคุมเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง

2.Small- to medium-scale control

- MELSEC-L Series

MELSEC-L Series

รูปที่ 3 MELSEC-L Series

     ได้รับการออกแบบโดยยิดมั่นในแนวคิดการผลิตสินค้า ความไว้วางใจ และเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ แนวคิดนี้ยังนำมาใช้กับการดำเนินงานและการติดตั้งระบบรวมฟังก์ชั่น I/O ต่างๆที่เป็นมาตรฐานและทำหน้าที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยคำนึงถึงความสะดวก การใช้งานง่าย และการควบคุมที่หลากหลาย

3.Small-scale and stand-alone

- MELSEC iQ-F Series

รูปที่ 4  MELSEC iQ-F Series

    มีบัสความเร็วสูงขึ้นอีก, ฟังก์ชั่นในตัวแบบขยาย, รองรับ SSCNET III/H ขั้นสูง และสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมที่ปรับปรุงที่มีการตั้งค่าพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม GXW3 ตั้งแต่การใช้งานแบบสแตนด์อะโลนไปจนถึงแอพพลิเคชั่นระบบเครือข่าย ทำให้ธุรกิจของคุณล้ำหน้าอุตสาหกรรมไปอีกขั้น

- MELSEC-F Series

MELSEC-F Series

รูปที่ 5 MELSEC-F Series

    เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ และการกำหนดค่าระบบที่ยืดหยุ่นในขนาดกะทัดรัดรวมแหล่งจ่ายไฟ, CPU และ I/O ในขนาดกะทัดรัดเพียงหน่วยเดียว ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้ที่หลากหลายด้วย อุปกรณ์เสริมสำหรับ I/O , อะนาล็อก, การกำหนดตำแหน่ง และการขยายเครือข่ายแบบเปิด

4.Application-specific CPUs

*1.R◻SFCPU-SET มีทั้ง CPU ด้านความปลอดภัยและโมดูลฟังก์ชันความปลอดภัย

5. MELSEC Safety

- MELSEC-QS/WS SERIES

MELSEC-QS/WS SERIES

    เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ในการผลิตที่ต้องการความปลอดภัยสูง โดยสามารถลดความเสี่ยงลงให้กลายเป็นศูนย์ ซึ่งลดอุบัติเหตุในการผลิตได้ รวมถึงการควบคุมความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต โดยการเลือกอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าระบบจากกลุ่มอุปกรณ์ MELSEC Safety

สร้างความปลอดภัยในพื้นที่การทำงาน

     ชุดอุปกรณ์ควบคุมสามารถเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่การผลิต ด้วยหลักการการแยกเครื่องจักรออกจากพื้นที่ที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งสร้างความปลอดภัยอย่างมากในการทำงาน โดยจะมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจน และเมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใช้งาน

     ก็จะมีระบบควบคุมความเสี่ยง เช่น การชะลอความเร็วการทำงาน การหยุดในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น มาตรฐานนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และผู้ประกอบการมีความปลอดภัย รวมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย

สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล

   โปรแกรมควบคุมความปลอดภัย MELSEC เป็นตัวควบคุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสากลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

การดำเนินการควบคุมความปลอดภัย 

    เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น สวิตช์ สามารถตั้งค่าโปรแกรมหยุดฉุกเฉินหรือม่านแสงตัวควบคุม ในการควบคุมอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่การทำงาน

     โดยการปิดเอาต์พุตความปลอดภัยเพื่อหยุดการจ่ายไฟในอุปกรณ์ที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น โดยโปรแกรมควบคุมความปลอดภัยนี้ช่วยให้สามารถหยุดการทำงานฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อการใช้งานอีกด้วย

ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อผิดพลาดและการวินิจฉัยตัวเองที่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย

    การตรวจสอบข้อผิดพลาดและการวินิจฉัยตัวเองเป็นระยะ โดยเมื่อเกิดความล้มเหลวหรือความผิดปกติของระบบจะถูกโปรแกรมให้สามารถหยุดการจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ที่เกิดความล้มเหลว เพื่อควบคุมความปลอดภัยได้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมเพื่อความปลอดภัย

Safety Programmable Controller

    สำหรับการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมระดับกลางถึงขนาดใหญ่ อุปกรณ์เหล่านี้สามารถบรรลุการเขียนโปรแกรมที่ยืดหยุ่นด้วยการควบคุมผ่านระบบการสื่อสารโดยใช้ CC-Link IE Field, CC-Link Safety, Ladder และ Function Block

Safety Controller

สำหรับการควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อุปกรณ์นี้สามารถตั้งโปรแกรมวงจรความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายโดยการใช้ผ่าน Function Block เท่านั้น

Safety Relay Module

สำหรับการควบคุมความปลอดภัยอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สามารถเพิ่มโมดูลวงจรนิรภัยให้กับ MELSEC-Q ซีรีส์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

บทสรุป

MELSEC Series เป็น PLC อีกตะกูลหนึ่งที่พัฒนาโดย Mitsubishi ที่อำนวยความสะดวกกับเจ้าของโรงงานหรือผู้ที่ต้องการใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยแบ่งขนาดการใช้งานเป็น การควบคุมระดับกลางถึงขนาดใหญ่, การควบคุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ขนาดเล็กและแบบสแตนด์อโลน ทั้งนี้เรา worldnextautomation.co หวังว่าบทความนี้จะช่วยในการพิจารณาตัดสินใจได้บาง สำหรับท่านสานใจสินค้าที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูล :  mitsubishielectric.com  mitsubishifa.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ 292/146 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ฝ่ายขาย

082-317-9314
ID Line : natkanyapat

โทร

038-110-245, 038-171-047

086-384-1701
ID Line : 5unbeam

Fax

038-110-246, 038-171-048

Email

info_automation@worldnext.co.th