กลับ

.

Inverter

123-22

Mitsubishi

ความเป็นมา: แอมพลิฟายเออร์เซอร์โว MR-J2S/MR-J2M และมอเตอร์ HC/HA ที่เข้ากันได้
เปิดตัวในปี 1999 โดยเป็นเซอร์โวที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานที่หลากหลายด้วยการเปิดตัวเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม แอมพลิฟายเออร์
เซอร์โวตระกูล MR-J4 และมอเตอร์ HG ที่ใช้งานร่วมกันได้รวมเอาจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม
ของ MR-J2S และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้ผู้ใช้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ครั้งใหม่

MR-J2 : Servo Amplifier Models :

MELSERVO-J2S/J2M : MR-J2S/J2M Servo Amplifier

Servo Amplifier Specifications

General-purpose interface series
SSCNET compatible series
With built-in positioning function series
With built-in program operation function series

MELSERVO-J2S/J2M : MR-J2S/J2M Rotary Servo Motor

Rotary Servo Motor Series

HC-KFS series:
 • Low inertia, Small capacity
 • Rated speed:3000r/min, 6000r/min, 10000r/min
 • Application examples:Belt drive, Robots, Mounters, Sewing machines, X-Y tables, Food processing machines, Semiconductor manufacturing devices, Knitting and embroidery machines
HC-MFS series
 • Ultra-low inertia, Small capacity
 • Rated speed:3000r/min
 • Application examples:Inserters, Mounters
HC-SFS series
 • Medium inertia, Medium capacity
 • Rated speed 200V class:1000r/min, 2000r/min, 3000r/min
 • Rated speed 400V class:2000r/min
 • Application examples:Material handling systems, Robots, X-Y tables
HC-LFS series
 • Low inertia, Medium capacity
 • Rated speed:2000r/min
 • Application examples:Roll feeders, Loaders and unloaders, High-frequency material handling systems
HC-RFS series
 • Ultra-low inertia, Medium capacity
 • Rated speed:3000r/min
 • Application examples:Ultra-highfrequency material handling systems
HC-UFS series
 • Flat type, Medium capacity
 • Rated speed:2000r/min, 3000r/min
 • Application examples:Robots, Food processing machines
HA-LFS series
 • Low inertia, Medium capacity to Large capacity
 • Rated speed:1000r/min, 1500r/min, 2000r/min
 • Application examples:Injection molding machines, Semiconductor manufacturing equipment, Large material handling systems

list of contents

Sensors Controller Others
DC To AC Pure Sine Wave Inverter
400Hz Static Frequency Converter
Frequency Converter / AC Power Supply
Voltage Stabilizer / Regulator