MELSERVO-JN : MR-JN

MELSERVO-JN : MR-JN มีฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่าย เช่น การปรับจูนด้วยสัมผัสเดียว การวางตำแหน่งในตัวด้วยตารางจุด และการตั้งโปรแกรม ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง และตัวเครื่องกะทัดรัด

by Mitsubishi

list of contents

MELSERVO-JN : MR-JN Series Servo Amplifier

Model Designation

Servo Amplifier Model Designation

MELSERVO-JN : MR-JN Series Rotary Servo Motor

Rotary Servo Motor Model Designation

HF-KN Series
HG-KR Series